สินค้าทั้งหมด

SK-FA09 ศาลพระพรหม 9 นิ้ว เสาลายช้างสามเศียร

ศาลพระพรหม 9 นิ้ว เสาลายช้างสามเศียร
ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 50 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 102 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 324 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 9 นิ้ว เสาลายช้างสามเศียร


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

ศาลพระพรหม 9 นิ้ว เสาลายช้างสามเศียร
ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 50 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 102 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 324 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 9 นิ้ว เสาลายช้างสามเศียร