ไหว้ศาลตายาย อย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักความเชื่อของคนไทย

singburi thailand february 9 shrine spirit house thai people travel visit respect praying wat pho kao ton temple bang rachan village february 9 2017 sing buri thailand

ไหว้ศาลตายาย อย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักความเชื่อของคนไทย

การ “ไหว้ศาลตายาย” ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก โดยศาลตายายหรือที่เรียกกันว่า “เจ้าที่” คือการไหว้เพื่อให้วิญญาณเจ้าของที่ดินที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงสถิตอยู่ ณ สถานที่นั้น ให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยให้ปลอดภัยจากภยันตราย ศาลตายายมักนิยมตั้งไว้ตามที่อยู่อาศัยหรือเรือกสวนไร่นาต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ดูแลบ้านช่องและที่ทางทำกินของเรา ช่วยขจัดปัดเป่ามิให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา  สำหรับท่านที่ต้องการจะทราบถึงขั้นตอนการตั้งศาล วิธีการไหว้แบบต่าง ๆ ตลอดจนการเสริมดวง วันนี้เราได้นำรายละเอียดมาฝากทุกท่าน โดยปฏิบัติดังนี้ 

thai spirit house with ficus pumila background

1. การตั้งศาลตายาย
ตามหลักความเชื่อนั้นการตั้งศาลตายาย (เจ้าที่) คือการอัญเชิญดวงวิญญาณที่เป็นเจ้าของที่ดินเก่า ที่ท่านได้ทำการปลูกที่อยู่อาศัย หรือทำประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเมื่อครั้งอดีต ให้ขึ้นมาสถิตบนศาล เพื่อช่วยคุ้มครองดูแลเจ้าของบ้านในปัจจุบันและครอบครัวให้ปลอดภัย แต่ก่อนที่จะตั้งศาลนั้น ท่านต้องทำความเข้าใจถึงหลักการในการตั้งศาลเสียก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

– เลือกพื้นที่ให้ถูกทิศทาง โดยสามารถจ้างซินแสหรือหมอดูมาเพื่อดูฮวงจุ้ยและกำหนดสถานที่ หรือเจ้าบ้านสามารถกำหนดสถานที่ได้เอง โดยการปรึกษาและถ่ายภาพส่งให้พราหมณ์ชี้จุดตำแหน่งที่ตั้ง
– ตั้งศาลออกมาให้ไกลจากตัวบ้าน และห้ามตั้งไปทางทิศตะวันตกโดยตรง
– ไม่ตั้งศาลหลบมุม ใกล้ของมีกลิ่น เช่น ถังขยะ ห้องน้ำ บ่อบำบัด เป็นต้น รวมถึงไม่กีดขวางประตูอาคารและประตูรั้ว
– ห้ามตั้งไว้ใต้บันได เพราะเป็นพื้นที่สัญจรทำให้ไม่สงบ
ไม่ตั้งในตำแหน่งใต้คานบ้าน จะส่งผลให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่ลดลง

sacrifice objects set thai filming project they prepare front spiritual landlord statue asking successful project

2. การไหว้
ต้องเริ่มจากการทำความสะอาดพื้นที่ในทุกครั้ง ก่อนจะไหว้ศาลตายาย (เจ้าที่) จากนั้นนำของไหว้มาถวาย พร้อมจุดธูปไหว้เจ้าที่ 5 ดอก ต่อด้วยการกล่าวคำไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้เจ้าที่ ตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยคาถาว่า

“อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง”

จากนั้นทำการขอขมา เสร็จแล้วอธิษฐานและปักธูปลงในกระถางหรือของเส้นไหว้ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี สำหรับท่านที่ไม่มีศาลเจ้าที่ แต่ต้องการไหว้เพื่อให้เกิดความสบายใจก็สามารถได้ด้วยการนำโต๊ะมาตั้งไว้หน้าบ้าน ให้หันหน้าเข้าหาบ้าน หรือวางไว้กลางบ้านก็ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นให้นำกระถางธูปพร้อมของไหว้เจ้าที่มาวางไว้ เพื่อสักการะกราบไหว้ให้ท่านดูแลรักษาพื้นที่แห่งนี้ กล่าวคำไหว้และปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น เป็นอันเสร็จพิธี

3. ของไหว้
มาต่อกันที่เรื่องที่หลายคนสงสัย ถ้าหากจะไหว้ศาลตายาย (เจ้าที่) ของที่จะนำมาไหว้นั้นต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง แท้จริงแล้วประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด โดยให้ท่านสามารถจัดเตรียมของไหว้ดังต่อไปนี้

ส้ม ควรจะใช้ 4 ผล (ห้ามใช้ส้มโอ) และผลไม้อื่น เช่น กล้วย หรือผลไม้อื่น ๆ ที่พร้อมทาน เพราะเชื่อว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมรับสิ่งดีๆ เข้ามา
อาหารคาวต่าง ๆ พร้อมข้าวสวย แต่ให้เน้นอาหารไทย เช่น แกงส้ม ต้มยำ แกงเผ็ด หรือต้มจืด เป็นต้น
ขนมหวานแบบไทย ๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน เป็นต้น
หมาก พลู บุหรี่ หรือยาเส้น
น้ำดื่ม
พวงมาลัยหรือดอกไม้
ธูปและเทียน
สำหรับบางพื้นหรือบางจังหวัด อาจจะมีการตั้งของไหว้ต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล รวมถึงคำแนะนำจากเจ้าพิธีที่มาประกอบพิธีกรรม

hand asian women pay respect buddha

4. การลาของไหว้

หลังจากที่เราทำการไหว้ตายาย เจ้าที่เจ้าทาง หรือบรรพบุรุษ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ท่านทำการลาเจ้าที่ โดยวิธีลาของไหว้ที่ถูกต้อง ทำได้หลังจากธูปที่จุดไว้นั้นหมดดอก หรือรอสักประมาณ 30 นาทีก็ให้เริ่มต้นลาของไหว้ 
เมื่อท่านจะกล่าวขอให้พนมมือ ตั้งนะโม 3 จบแล้วพูดว่า “เสสังมังคลัง ยาจามิ” ซึ่งแปลได้ว่า “ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์ เพื่อความสุขความเจริญ แก่ลูกด้วยเจ้าพระคุณ…” เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถนำของไหว้ที่สภาพดี ไม่บูดและเน่าเสีย นำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

burning incense sticks with smoke joss sticks burning vintage buddhist temple

5. คาถาบูชา
ก็ได้ทราบขั้นตอนกันมาหลายขั้นตอนแล้ว ต่อมาจะเป็นคาถาสำหรับการบูชาศาลตายาย โดยให้เริ่มต้นการไหว้ โดยการจุดธูป 5 ดอก แล้วตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยพระคาถาดังนี้
ตา–ยาย ยัสมิง ทิสาภาเค สันติ ตายายเทวา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ (3 จบ)
สิโรเม ขอเดชะ ตายายเทวา เจ้าของที่ ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือน (…สถานที่ของเราที่ตั้งศาล…) และข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยในสถานที่นี้ (…จากนั้นแล้วแต่คำอธิษฐานว่าอยากขอเรื่องอะไร…) โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม
เพียงแค่นี้ท่านก็จะเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตและมีตายายคอยคุ้มครองท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัย

6. การขอขมา
สำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตา ให้ชีวิตรุ่งเรือง ก้าวหน้า ก็สามารถทำได้โดยการขอขมากับศาลตายาย โดยกล่าวคำขอขมาดังไปนี้
ตั้งนโม 3 จบ แล้วกล่าวคำสวด “อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” จากนั้นจุดธูปบอกเจ้าที่ว่า วันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณตาคุณยาย ก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด จากนั้นให้ท่านอธิษฐานขอพรในสิ่งปราถนา ทำการปักธูปลง หลังจากธูปหมดดอก ให้ท่านเริ่มทำความสะอาดบ้าน

หากทุกท่านปฏิบัติตามขั้นตอนการ “ไหว้ศาลตายาย” ตั้งแต่การเรียนรู้วิธีตั้งศาล การไหว้ที่ถูกต้อง ของไหว้ การลาของไหว้ คาถาบูชา ตบท้ายด้วยการเสริมดวง ครบทั้ง 6 ขั้นตอนแล้ว เชื่อได้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้ของท่านและครอบครัวจะประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ ทั้งนี้ควรพึงระลึกไว้เสมอว่า การเคารพนับถือต่อเจ้าของพื้นที่เดิมเป็นสิ่งที่ควรพึงกระทำ สำหรับท่านที่ตั้งจิตอธิษฐาน หรือคิดจะทำการตั้งศาล ให้นำวิธีข้างต้นไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมถูกวิธี เพื่อความสุขสงบ เจริญรุ่งเรืองของท่านผู้ที่อยู่อาศัยเอง

สุวัฒน์ การช่าง
sarnphraphoomthai@gmail.com
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.