ลูกค้าของเรา

สุวัฒน์การช่าง เรายินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลพระภูมิ
ผลิตและจำหน่ายศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลไม้ ทั้งงานไทยและงานโมเดิร์น
มากกว่า 100 แบบ พร้อมอุปกรณ์ประดับศาลครบวงจร 

สินค้าของสุวัฒน์การช่าง

ผลงานที่ผ่านมา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจใช้บริการสุวัฒน์การช่าง

บริการซ่อมศาลพระภูมิ/บริการบูรณะศาลพระภูมิ

สุวัฒน์การช่าง: ยินดีให้บริการ มีทีมช่างชำนาญสามารถซ่อมศาลพระภูมิ ซ่อมศาลพระพรหม ซ่อมศาลเจ้าที่ บูรณะศาล บูรณะศาลพระภูมิ บูรณะศาลพระพรหม บูรณะศาลเจ้าที่ ซ่อมแซมศาล ซ่อมแซมศาลพระภูมิ ซ่อมแซมศาลพระพรหม ซ่อมแซมศาลเจ้าที่ ซ่อมเจดีย์ใส่อัฐิ ซ่อมเจดีย์ใส่กระดูก และรับซ่อมบูรณะศาลต่าง ๆ มีทีมช่างชำนาญสามารถซ่อมแซมศาลพระภูมิ ศาลพระพรหมของท่าน ให้สวยงามที่สุด เสมือนวันแรกที่ท่านทำพิธี

บทความน่ารู้เกี่ยวกับศาลพระภูมิ

รวมเกล็ดความรู้ บทความน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับศาลพระภูมิ, ศาลพระพรหม, ศาลพระพิฆเนศวร ศาลโมเดิร์น ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย ศาลปูน ศาลไม้ อุปกรณ์ตั้งศาลพระภูมิ หลักความเชื่อต่าง ๆ การไหว้ศาลพระภูมิ การไหว้เจ้าที่ ไหว้ศาลพระภูมิ คําบูชาพระภูมิเจ้าที่ วิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ เป็นเรื่องที่อยู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสาน ความเชื่อด้านศาสนา พิธีกรรม ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อเป็นการอัญเชิญเทพและเจ้าที่ของบ้านมาปกปักรักษาให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข