นโยบายด้านความปลอดภัย (Security Policy)

สุวัฒน์การช่าง SuwatKarnChang ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมกับเว็บไซต์ ศาลพระภูมิไทย.com

ดังนั้น SuwatKarnChang จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

SuwatKarnChang ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานอย่างชัดเจน
SuwatKarnChang
ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นมาตรฐาน และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอทุกวัน
SuwatKarnChang
ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
SuwatKarnChang
ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
SuwatKarnChang
ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
SuwatKarnChang
ได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญและมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสของรหัสผ่าน
SuwatKarnChang
ได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค
SuwatKarnChang
ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ suwatkarnchang@gmail.com LINE: @suwatkarnchang
หรือ โทร 02-326-6484