ศาลพระภูมิ

ศาลพระภูมิ (Phra Phum)

เป็นศาลเสาเดียว ปกติมักจะมีความสูงเหนือปาก ตามโบราณมีความเชื่อว่าจะทำให้ ทำมาค้าขึ้น เหลือกินเหลือใช้
จะมีตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ขึ้นอยู่กับสถานที่ และงบประมาณของเจ้าของบ้าน การตั้งศาลจริงๆ แล้วไม่ได้ขึ้นกับขนาด ว่าตั้งศาลขนาดใหญ่แล้วจะดี
แต่จะขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ที่เราตั้งศาลเพื่อที่จะเครารพบูชาพระภูมิชัยมงคล ให้ท่านช่วยปกปักษ์รักษาให้คนในบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข