บริการซ่อมศาล

สุวัฒน์การช่าง: ยินดีให้บริการ มีทีมช่างชำนาญสามารถให้บริการซ่อมศาลพระภูมิ ซ่อมศาลพระพรหม ซ่อมศาลเจ้าที่ บูรณะศาล บูรณะศาลพระภูมิ บูรณะศาลพระพรหม บูรณะศาลเจ้าที่ ซ่อมแซมศาล ซ่อมแซมศาลพระภูมิ ซ่อมแซมศาลพระพรหม ซ่อมแซมศาลเจ้าที่ ซ่อมเจดีย์ใส่อัฐิ ซ่อมเจดีย์ใส่กระดูก และรับซ่อมบูรณะศาลต่าง ๆ มีทีมช่างชำนาญสามารถซ่อมแซมศาลพระภูมิ ศาลพระพรหมของท่าน ให้สวยงามที่สุด กลับมาเสมือนวันแรกที่ท่านทำพิธีในวันแรก

บริการซ่อมศาลพระภูมิ บูรณะศาลพระภูมิ01

ขั้นตอนการบริการซ่อมศาลพระภูมิ
1. ถ่ายรูปศาลที่ต้องการให้ซ่อมแซมบูรณะทุกมุมมอง อย่างน้อย 4 รูปในแต่ละด้าน  (ด้านหน้า ด้านขวา ด้านซ้าย ด้านหลัง) ให้ชัดเจน
2. ส่งรูปถ่าย ผ่านทาง Line: @suwatkarnchang ให้ทางทีมงานสุวัฒน์การช่าง
3. หลังจากทางทีมงานสุวัฒน์การช่างได้รับรูป ก็สามารถประเมินราคาเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกค้าภายใน 1-3 วัน
4. ลูกค้าพิจารณาราคาที่ประเมินพึงพอใจหรือไม่ ทำการแจ้งกลับทางทีมงานสุวัฒน์การช่างผ่านทาง LINE เพื่อยืนยันการให้บริการซ่อมศาลพระภูมิ
5. ทางทีมงานสุวัฒน์การช่างนัดเข้าไปดูสถานที่จริง และนัดวันเข้าทำการซ่อมแซมต่อไป
ระยะเวลาในการซ่อมแซมประมาณ 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความอยากง่ายของศาล

ผลงานที่ผ่านมาบริการซ่อมศาล/บริการบูรณะศาล