ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ (Spirit house)

ตามหลักความเชื่อนั้นการตั้งศาลตายาย หรือศาลเจ้าจะเป็นศาลที่เราตั้งให้กับเจ้าของสถานที่นั้นๆที่ตายไปนานแล้วเช่น คุณตาคุณยาย ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เจ้าแม่ แต่โดยส่วนมากแล้วเราจะตั้งเป็นรูปตายาย จึงทำให้คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าศาลตายาย โดยศาลตายายส่วนมากจะเลียนแบบบ้านเรือนไทยโบราณ จะมีทั้ง 4 เสาและ 6 เสา บางท่านอาจารย์จะต้องมีบันไดลงดินด้วย
เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก โดยศาลตายายหรือที่เรียกกันว่า “เจ้าที่” คือการไหว้เพื่อให้วิญญาณเจ้าของที่ดินที่ล่วงลับไปแล้วแต่ยังคงสถิตอยู่ ณ สถานที่นั้น ให้ท่านได้ช่วยปกปักรักษาผู้ที่อาศัยให้ปลอดภัยจากภยันตราย ศาลตายายมักนิยมตั้งไว้ตามที่อยู่อาศัยหรือเรือกสวนไร่นาต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ดูแลบ้านช่องและที่ทางทำกินของเรา ช่วยขจัดปัดเป่ามิให้มีสิ่งชั่วร้ายเข้ามา