สินค้าทั้งหมด

SK-P16 ศาลพระพรหมโมเดิร์น 16 นิ้ว

ศาลพระพรหมโมเดิร์น 16 นิ้ว

ขนาด(Size): XL
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 69 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  100 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  127×127 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 348 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหมโมเดิร์น 16 นิ้ว

คำอธิบาย

ศาลพระพรหมโมเดิร์น 16 นิ้ว

ขนาด(Size): XL
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 69 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  100 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  127×127 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 348 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหมโมเดิร์น 16 นิ้ว