สินค้าทั้งหมด

SK-FA05 ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายมาลัย/เสาลายเทพพนม

ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายมาลัย
ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายเทพพนม

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 22 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  44 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 81×81 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 269 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายมาลัย/ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายเทพพนม


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายมาลัย
ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายเทพพนม

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 22 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  44 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 81×81 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 269 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายมาลัย/ศาลพระพรหม 5 นิ้ว เสาลายเทพพนม