สินค้าทั้งหมด

SK-FA12 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว

SK-FA12-N1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 285 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA12-N1-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้าง

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 288.50 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้าง

SK-FA12-N2 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 325 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA12-N2-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 328.50 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12-N6 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 343 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA12-N6-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 347 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA12-N1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 285 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA12-N1-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้าง

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 288.50 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้าง

SK-FA12-N2 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 325 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA12-N2-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 328.50 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12-N6 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 343 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA12-N6-1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 103 ซม. สูงถึงดาวกลาง 111 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 347 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร