สินค้าทั้งหมด

SK-FA12SB ศาลพระพรหม 12 นิ้ว

SK-FA12SB-N1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 255 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12SB-N2 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 352 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12SB-N6 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 326 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA12SB-N1 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 255 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12SB-N2 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 352 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA12SB-N6 ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 46 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 83 ซม. สูงถึงดาวกลาง 90 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 107×107 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 326 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 12 นิ้ว ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร