สินค้าทั้งหมด

SK-FA16 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว

SK-FA16-01-1N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 319 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA16-01-3N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA16-01-5N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทย

SK-FA16-01-6N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 418 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA16-01-6N-1 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 404 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16-02-6N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม … เสา 128 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA16-01-1N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 319 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA16-01-3N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA16-01-5N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทย

SK-FA16-01-6N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 418 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA16-01-6N-1 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 404 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16-02-6N ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม … เสา 128 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย