สินค้าทั้งหมด

SK-FA16BP ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ

SK-FA16BP-N6 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 126 ซม. สูงถึงดาวกลาง 150 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 404 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA16BP-N6-1 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 418 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16BP-N2 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทยใหม่


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA16BP-N6 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 126 ซม. สูงถึงดาวกลาง 150 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 404 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายไทย

SK-FA16BP-N6-1 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 418 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว บุปผา ยอดมงกุฏ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16BP-N2 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 70 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 125 ซม. สูงถึงดาวกลาง 145 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 360 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว ทรงยอดพระปรางค์ใหญ่ เสาลายไทยใหม่