สินค้าทั้งหมด

SK-FA16SB ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย

SK-FA16SB ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 415 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16SB-N7 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 393 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N8 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 409 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N8-2 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 399 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N9 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ ยอดมงกุฎ 2 ชั้น

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 68 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 150 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 424 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA16SB ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 415 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดพระปรางค์ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA16SB-N7 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 147×147 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 393 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N8 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 409 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N8-2 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 67 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 127 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 399 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่

SK-FA16SB-N9 ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ ยอดมงกุฎ 2 ชั้น

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 68 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 150 ซม. สูงถึงดาวกลาง – ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 135×135 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 424 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 16 นิ้ว จั่วไทย ยอดมงกุฎ เสาลายไทยใหม่