สินค้าทั้งหมด

SK-FA19 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว

SK-FA19-N1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA19-N1-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA19-N2 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA19-N6-2 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 504 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

SK-FA19-N6-2-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 2 ชั้น เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 365 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 2 ชั้น เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA19-N6-3-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 3 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 483 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 3 ชั้น เสาลายไทย


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


รหัสสินค้า: SK-FA19 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
คำอธิบาย

SK-FA19-N1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายไทย

SK-FA19-N1-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ทรงเอราวัณ เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA19-N2 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 362 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดพระปรางค์ เสาลายไทย

SK-FA19-N6-2 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 504 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฏ 2 ชั้น เสาลายไทย

SK-FA19-N6-2-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 2 ชั้น เสาลายช้างสามเศียร

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 365 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 2 ชั้น เสาลายช้างสามเศียร

SK-FA19-N6-3-1 ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 3 ชั้น เสาลายไทย

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 82 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 153 ซม. สูงถึงดาวกลาง 180 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 155×155 ซม.
ความสูงรวม (Total height): ซุ้ม 483 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 19 นิ้ว ยอดมงกุฎ 3 ชั้น เสาลายไทย