สินค้าทั้งหมด

SK-FA35 ศาลพระพรหม 35 นิ้ว

SK-FA35 ศาลพระพรหม 35 นิ้ว เรือนทรัพย์สินเพิ่มพูน

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 120 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 188 ซม. สูงถึงดาวกลาง 225 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 210×210 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 424 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 35 นิ้ว เรือนทรัพย์สินเพิ่มพูน


สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม กรุณาเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะ


คำอธิบาย

SK-FA35 ศาลพระพรหม 35 นิ้ว เรือนทรัพย์สินเพิ่มพูน

ขนาด(Size):
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 120 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  สูงถึงหน้าบัน 188 ซม. สูงถึงดาวกลาง 225 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  จานศาล 210×210 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 424 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพรหม 35 นิ้ว เรือนทรัพย์สินเพิ่มพูน