สินค้าทั้งหมด

SK-G9 ศาลพระพิฆเนศวร (ทรงกลม โมเดิร์น ) 9 นิ้ว

ศาลพระพิฆเนศวร (ทรงกลม โมเดิร์น ) 9 นิ้ว

ขนาด(Size): XL
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  80 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  100 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 317 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพิฆเนศวร (ทรงกลม โมเดิร์น ) 9 นิ้ว

คำอธิบาย

ศาลพระพิฆเนศวร (ทรงกลม โมเดิร์น ) 9 นิ้ว

ขนาด(Size): XL
ช่วงเสาสูง (Pillar height): 47 ซม.
ภายในสูง (Inside height):  80 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Lower Base size):  100 ซม.
ความสูงรวม (Total height): 317 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): ศาลพระพิฆเนศวร (ทรงกลม โมเดิร์น ) 9 นิ้ว