สินค้าทั้งหมด

SK-PP16 ศาลพระภูมิ ทรงสามชั้น จาน 107×107 ซม

ศาลพระภูมิ ทรงสามชั้น จาน 107×107 ซม

ขนาด(Size): L
ขนาดจานศาล (Plate base size): 107×107 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Below base size): 58×58 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): เสาลายเทพพนม,เสาลายเทวดา,เสาลายบัว,เสาพญานาคอ่อนช้อย

คำอธิบาย

ศาลพระภูมิ ทรงสามชั้น จาน 107×107 ซม

ขนาด(Size): L
ขนาดจานศาล (Plate base size): 107×107 ซม.
ขนาดฐานล่าง (Below base size): 58×58 ซม.
รายละเอียดสินค้า (Product Description): เสาลายเทพพนม,เสาลายเทวดา,เสาลายบัว,เสาพญานาคอ่อนช้อย